Açık Rıza Metni

Huge Tours – Rozi Tur.Tic.Nak.Ltd.Şti. (“Şirket”) tarafından açıklanan ve gidiyorum.com'da yer alan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na ilişkin AYDINLATMA METNİNİN tamamını okudum, anladım ve Şirket’in Kişisel Verilerimi belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim.

Bu kapsamda Kişisel Verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak Şirketiniz tarafından gerekli bilgilerin, yasalar gereğince muhafazası, Şirket’in Müşterilerine hizmet sunması, otel, toplantı merkezleri, havayolları firmaları ve bunlarla sınırlı olmaksızın bir çok alanda tedarikçi ya da üreticilerden ürün ve/veya hizmet tedariki sağlaması ve/veya bu konuda sözleşmeli ya da sözleşmesiz ticari ilişkilerin kurulması ve ifa edilmesi, ilgili belgeleri imzalayan tarafların tespiti ve kontrolü, bunlar kapsamında gerçekleştirilecek her türlü başvuru, iş ve işlemin sahibini ve muhatabını belirlemek üzere bilgilerin tespiti için kimlik, adres, vergi numarası, e-mail, cep telefonu numarası ve diğer bilgileri kaydetmek, kâğıt üzerinde veya elektronik ortamda gerçekleştirilecek iş ve işlemlere dayanak olacak bilgi ve belgeleri düzenlenmesi gibi amaçların gerçekleştirilmesi için her türlü kanallar aracılığıyla Aydınlatma Metni’nde yer alan bilgiler ışığında işlenmesine ve kanuni ya da hizmete ve/veya iş ilişkisine bağlı fiili gereklilikler halinde Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişiler ile paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış işbu metinde yer alan hususlarla alakalı vermiş olduğum açık rızam hakkında ayrıca Şirket tarafından aydınlatma metni ile bilgilendirildiğimi ve Kişisel verilerimin, yukarıda ayrıntılı olarak açıklanmış olan amaçlarla işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına açık rıza veriyorum.